Slagerij Hetterschijt

   

Start-pagina
Omhoog


 

`Koninklijk gebaar'

voor betrouwbaar bedrijf

Het hofleverancierschap bestaat 200 jaar, met nogal wat varianten door de eeuwen heen.Reden voor een historisch boekwerk dat een kleurrijk beeld geeft vanondernemend Nederland. Wie is nu koninklijk en wie mag zich hofleverancier noemen?

door Saskia Stoelinga

Uit de Gelderlander van 17 juni 2007

 

Kleermaker van de Koning, Hofzadelmaker of Koninklijk Steenhandelaar waren mooie toevoegingen,en voor een hofleverancier. Het ontbreken van vaste regels voor deze onderscheiding heeft de eerste 150 jaar geleid tot een zekere wildgroei aan ludieke omschrijvingen. Aan het bijbehorende vakman­schap is echter nooit getwijfeld. :Geen vorst heeft zijn of haar titel in die tweehonderd jaar zomaar weggegeven. Integendeel, altijd heeft het predicaat gestaan voor kwaliteit, soliditeit, continuďteit en integriteit van de onderneming. In 1806, kort na de aankomst van koning Lodewijk Bonaparte in Holland, onderscheidde hij naar Frans voorbeeld bestaande instellingen van Staat met het predicaat ‘Koninklijk'. Hiermee werd niet alleen het belang en de positie van de instelling aangegeven, maar ook dat de tijd van de republiek voorbij was. Sellier de la Maison Royale of Maison du Roi onder het wapen­schild van de vorst stond niet alleen indrukwekkend, maar gaf ook vertrouwen bij het publiek. Na het overlijden van koning Will­em III in 1890 nam zijn weduwe, koningin-regentes Emma, afstand van het begrip 'Koninklijk'. Die titel was maar voor één iemand voorbehouden en dat was haar dochter koningin Wilhelmina. Wel begon zij aan een charmeoffensief door het brevet 'Hare Majesteit de Koningin Weduwe', behorende bij het Hofleverancierschap, veelvuldig in te zetten om de bevolking aan zich te binden.

Tegen de wil van hofcommissie reikte zij, dikwijls met de jonge Wilhelmina aan haar hand, niet minder dan 720 onderscheidingen uit, waarvan 185 in Den Haag. Een record. Heel eigenwijs bracht juist deze dochter in 1907 het predicaat `Koninklijk' weer terug.

Overigens, wikte en beschikte niet alleen de majesteit, ook prins Hendrik en prins Bernhard hadden aar­digheid in het verlenen van de status van hofleverancier.

Onder koningin Beatrix ging het systeem op de schop. Zij wilde het eerst afschaffen, maar na een pittige discussie met voor- en tegenstanders besloot ze tot een totaal nieuwe regelgeving. Alle in het verleden afgegeven brevetten en predicaten werden zonder pardon ingetrokken. Iedereen die dacht deze Koninklijke onderscheiding ooit te hebben ontvangen en hier nog aanspraak op kon maken, moest opnieuw aan een onderzoek worden onderworpen.

„Anno 2007 gaat het om het een hele bijzondere bedrijfsonderscheiding", zegt Adrienne Koenhein, voorzitter van de Stichting Hofleveranciers. „Wij zijn daar heel tevreden mee. Was een hofleverancier in het verleden een persoon die zaken deed met het hof, tegenwoordig gaat het om alle aspecten rond het vakmanschap en hoeft er niets aan het hof te worden geleverd. Dat vakmanschap wordt nu terdege onderzocht door speciale commissies en ministeries. Over afwijzingen wordt nimmer gediscussieerd."

Inmiddels heeft de vorstin sinds 1980 het predicaat 'Hofleverancier' 434 maal verleend. 'Koninklijk' mag alleen met haar toestemming worden gevoerd door ondernemingen die ook in het buitenland grote invloed hebben. „Het is niet eenvoudig om in deze tijd de toets van hofleverancier te doorstaan, maar bedrijven zijn er nog steeds op gespitst", meent Jan Franssen, commissaris van de koningin in Zuid-Holland. „Als mens honderd jaar worden, is een kwestie van doorademen. Een familiebedrijf honderd jaar op een waardige manier in stand houden, is waarlijk een kunst."

 

 

 


 

Start-pagina Omhoog

Copyright © 2005- 2023 Slagerij Hetterschijt . Alle rechten voorbehouden. 
Laatst bijgewerkt door Willy Hetterschijt op 2023-01-17 14:35:48.